دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • بیماران و مراجعین
 • فراگیران
 • کارکنان
 • پزشکان

سفر تعالی

 | تاریخ ارسال: 1399/2/21 | 

 
بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد اولین و تنها مرکز خاص درمان بیماریهای کلیوی در ایران است که با قدمت بیش از ۳۰ سال توسط مرحوم دریانی احداث شد . فعالیت این مرکز در طی سالها با تغییرات و افت و خیزهایی همراه گردید که سبب رکود و شرایط نابسامان در آن شد . مقدار زیادی از فضاهای بیمارستان به واحدهای اداری اختصاص داشت و فضای کافی و مناسب برای راه اندازی واحدهای ضروری و مورد نیاز مرکز وجود نداشت . فضای فیزیکی نامناسب بخشهای بستری و امکانات و تجهیزات ناکافی در آنها همچنین پراکندگی و غیراستاندارد بودن فضاهای اداری و پاراکلینیکی از جمله مشکلات مرکز بود . بطور کلی بیمارستان بدلیل بدهی به پرسنل و شرکتهای مختلف و عدم توازن بین درآمد و هزینه در شرایط نابسامانی قرار داشته و رو به انحلال بود .

در پاییز سال ۸۱ با تغییر ریاست بیمارستان ، تلاش برای تداوم حیات سازمان شروع گردید . برای هدایت منطقی سازمان از برنامه ریزی راهبردی استفاده کردیم و بدین منظور ابتدا به ممیزی وضع سازمان خود پرداختیم و با ارزیابی عملکردگذشته وبررسی وضع موجود برای داشتن سازمانی آرمانی که مولد وآموزنده باشد ، اهداف و ماموریت های اصلی خود را تبیین نمودیم . فعالیت در راستای حرکت به سمت بهبود مستمر در سه محور اصلی آغاز شد :

• اصلاح فضاهای فیزیکی
• اصلاح سیستم مدیریت با بکارگیری مدل مدیریت برتر EFQM
• اصلاح سیستمهای مراقبتی ، درمانی ، آموزشی و مالی
 

دستاورد ها

   در حوزه فن آوری اطلاعات :

 • راه اندازی ، استقرار و تکمیل نرم افزار جامع بیمارستانی و الحاق کلیه بخشهای کلینیکی و پاراکلینیکی به این شبکه
 • ایجاد واحد کنترل داده ها برای کنترل و تحلیل پیوسته اطلاعات واحدها
 • ایجاد سیستم WIRE LESS
 • ایجاد وب سایت بیمارستانی کشورhkc.ir
 • استقرار سیستم بایگانی الکترونیکی مدارک پزشکی
 • ارسال اسناد و صورت حسابها به سازمان های بیمه گر به صورت Data
 • راه اندازی pos در واحد های پاراکلینیکی - نظارت نرم افزاری جامع بر درآمد و هزینه واحدها
 • را ه اندازی سیستم مکانیزه جهت درخواست خرید کالا (صرفه جویی در کاغذ و زمان)
 • ایجاد آرشیو اسناد مدارک پزشکی بصورت مکانیزه تحت وب
 • راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری تحت وب
 • راه اندازی پرتال بیمارستان جهت دستیابی به سیستم نوبت دهی ، پرونده الکترونیکی و نمایش وضعیت بخشها و تختهای بیمارستان
 • راه اندازی سیستم مکانیزه درمانگاه (ویزیت بیماران بصورت پایلوت)
 • راه اندازی سیستم مکانیزه پارکینگ بیمارستان
 • راه اندازی سامانه سیماب برای کنترل ونظارت بر شاخصهای عملکرد 

   در حوزه خدمات نوین فنی و تخصصی :

این بیمارستان در راستای حرکت به سوی بهبود مستمر اقدام به مشارکت با بخش غیر انتفاعی بنام موسسه حمایت از بیماران (محب)  نمود که منجر به احداث بخش های مدرن کلینیکی و پاراکلینیکی با فضای فیزیکی مطلوب و تکنولوژی پیشرفته  نموده است . بعلاوه در پاسخگوئی به نیاز بیماران کلیوی که اکثراً به عوارض قلبی - عروقی دچار می گردند و امکان مداوای هم زمان در هیچ مرکز درمانی دیگر در سراسر کشور برای آنها وجود نداشت ، این مرکز اقدام به احداث بخش های ویژه از جمله بخش های مراقبت ویژه جراحی قلب باز و خدمات تشخیصی مانند سی تی اسکن،انژیو گرافی،اندوسکوپی ، MRI و... نمود که بیماران بستری می توانند با تعرفه دولتی از آنها استفاده نمایند.شایان ذکر است که اقدامات فوق منجر به ارتقاء شاخص های کیفی و کمی عملکرد از جمله کاهش طول اقامت بیمار ، افزایش درآمد ، افزایش تعداد اعمال جراحی، افزایش رضایتمندی و ... گردید.

   در حوزه آموزش :

 این مرکز از ۴ دهه قبل مرکز معتبر دانشگاهی برای تربیت رده های تخصصی و فوق تخصصی پزشکان در رشته جراحی کلیه (ارولوژی)، داخلی کلیه (نفرولوژی) و همچنین متخصصان داخلی، جراحی، زنان، رادیولوژی، پزشکی هسته ای، علوم آزمایشگاهی و پاتولوژی بوده است. همچنین اولین دپارتمان لاپاراسکوپی پیشرفته ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دومین مرکز پیوند کلیه لاپاراسکوپیک در کشور در سال ۱۳۸۲ در این بیمارستان راه اندازی شد. بیمارستان هاشمی نژاد پایگاه کشوری آموزش حین خدمت پرستاران و تربیت تکنسین دیالیز و نیز پایگاه کشوری آموزش سونوگرافی داپلر رنگی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور می باشد. مرکز هاشمی نژاد از سال ۱۳۸۴ بعنوان یکی از تنها ۲ مرکز تربیت رده فوق تخصص جراحی های بسته ارولوژی (اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی) قلمداد گردید.  این مرکز دارای واحد مهارت بالینی بوده که خدمات  مهارتی برای پزشکان و پرستاران رادر محیط لابراتوری فراهم می نماید.

   به منظور ساماندهی هرچه بیشتر آموزش و پژوهش مرکز ما اقدام به تجهیز فضاهای آموزشی و اصلاح و تکمیل فرایندهای آموزشی از جمله افزایش تنوع عرصه های آموزش عملی و ایجاد زیرساختهای پژوهشی نموده است. بهبود نظام آموزش پرسنل در سطح فراگیر در کنار تحولات دیگر مرکز با جدیت فراوان دنبال شده و با هدف توانمند ساختن تمامی رده های خدمت رسان و پشتیبان حتی کادر اداری، خدماتی، تاسیساتی و نگهبان ها ادامه دارد.

   در حوزه مدیریت :

در سال ۱۳۸۲ همزمان با تغییرات مدیریتی و آشنایی سازمان با مدلهای تعالی ، سفر در مسیر تکامل سازمانی آغاز گردید. اولین گامها در این راه، آشنایی فراگیر کلیه مدیران و اعضای سازمان با مدلهای تعالی و خصوصا" مدل EFQM بوده است که منجر به خودارزیابی های مستمر سالانه شده است. ما معتقدیم آنچه که امروز هاشمی نژاد را از سایرین متمایز نموده، تعهد رهبران، مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان در تمامی رده ها به برتری جویی است.

سالها است که اتفاقی نمی افتد مگر اینکه حاصل از نتیجه ای ارزیابی شده و الزامی برای تغییر ایجاد شده باشد. فعالیتی جدید در سازمان ایجاد نخواهد شد، مگر آنکه رویکرد آن به طور شفاف تعریف شده باشد و رویکرد نوشته نخواهد شد، مگر اینکه ارتباط آن با استراتژی سازمان تعریف گردد.چشم انداز و اهداف سازمان به روشنی در تمامی حوزه های عملیاتی و برای تمام پرسنل سازمان تعریف شده و نقش هر یک از آنها در حصول اهداف استراتژیک معین گردیده و همه می دانند که به کجا می روند و چگونه باید این مسیر را با سرعت مناسب طی نمایند.

برای حصول اطمینان از اینکه روح مشتری مداری در سازمان حضور دایمی داشته وبه صورت یکپارچه از رهبری تا کارگر ساده همه به آن متعهد شده اند، سنجش رضایتمندی مشتریان در تمامی طول سال و به صورت گسترده وتوسط THIRD PARTY صورت می گیرد تا نبض مشتریان دائما" در دسترس تعالی سازان بیمارستان بوده و بتوانند نیازها و خواسته های آنها را در تعاملات روزمره به نحو شایسته ای رسیدگی نمایند.علاوه بر استخراج انتظارات و توقعات بیمار و برآوردن آنها ، این سازمان با برنامه مدون و مستمر ، نظرسنجی از سایر ذی نفعان  مثل کارکنان، همسایگان ، فراگیران، پزشکان و ... را در سرلوحه کار خود قرار داده است.

راهبری سازمان نه با دستور و بر طبق سلسله مراتب سازمانی بلکه با سامانه رهبری و از طریق مشارکت مدیران ارشد با مدیران میانی و کارکنان صورت می پذیرد. تصمیم گیری در کمیته حاکمیتی و اجرایی، تصمیم پردازی در کمیته های اصلی و تصمیم سازی در کمیته های فرعی انجام می شود. و از طریق مصوبات کمیته ها درسازمان تصمیمات جاری و ساری می گردد. از طریق این سامانه است که تصمیمات ارزیابی، ساخته و پرداخته و اخذ می گردد. در این مرکز، ثبات در اهداف، طول عمری به اندازه کوچکترین تغییر محیطی دارد اما با بازنگری های ماهیانه علیرغم پایبندی به تحقق اهداف توسط کارکنان، در صورت لزوم حتی در سطح اهداف استراتژیک نیز بنا به وضعیت محیط ، تغییر صورت پذیرفته و هدف جدیدی جایگزین می شود. فرآیندهای بیمارستانی هم منطبق بر استانداردهای بین المللی تخصصی بیمارستانها است، همچنین تمامی فرآیندها و ساختار سازمانی، با استراتژی های سازمان همسو سازی شده و از طریق شاخص های عملکردی رصد می شوند.اقدامات یاد شده نه تنها سبب رضایت ذی نفعان بخصوص بیماران گردیده بلکه به توسعه قابلیت ها و بکارگیری فرصتهای سازمان نیز کمک نموده و با افزایش حس تغییر پذیری، خلاقیت و نوآوری سبب افزایش درآمد بیمارستان نیز گردیده است.

هم اکنون پس از چند سال حرکت در مسیر سرآمدی، دیدگاهی جامع نگر درباره سازمان و الویت ها و مدیریت فعالیتهای بهبود ایجاد گردیده و سازمان کلیه فعالیتهای خود را مبتنی بر اهداف استراتژیک، آرمان و مأموریت خود به پیش می برد و روزی بدون تغییر را در کارنامه خود متصور نمی باشد.


دفعات مشاهده: 3879 بار   |   دفعات چاپ: 570 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر