میز خدمت الکترونیک

هفته جهانی آگاه سازی داروهای آنتی بیوتیک

7587.mp3 هفته جهانی آگاه سازی داروهای آنتی بیوتیک

هفته جهانی آگهی از داروهای ضد میکروب 18 تا 24 نوامبر برابر با 27 لغایت 3 آذر

شعار هفته ی آگاهی سازی داروهای آنتی میکروبیال سال 2022: "همه با هم پیش به سوی پیشگیری از مقاومت به داروهای ضد میکروبی"

 

مصرف نادرست آنتی بیوتیک ها را متوقف کنید.

 

 

 

 

کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
فیلمبردار/ تدوین کننده

مدیر سیستم

Videos

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings