میز خدمت الکترونیک
  • 1401/06/01 - 12:49
  • - تعداد بازدید: 114
  • - تعداد بازدید کنندگان: 101
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری کلاس آتش نشانی مقدماتی

کلاس آتش نشانی مقدماتی ویژه گروه تاسیسات و انتظامات در روز دوشنبه 31 مردادماه برگزار گردید.

4436.mp3 برگزاری کلاس آتش نشانی مقدماتی

کلاس آتش نشانی مقدماتی ویژه گروه تاسیسات و انتظامات در روز دوشنبه 31 مردادماه توسط سازمان آتش نشانی در بیمارستان برگزار گردید.

  • Newsgroup :
  • News code : 4436
کپی لینک کوتاه:
key words
روح انگیز اسدی
خبرنگار

روح انگیز اسدی

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings