میز خدمت الکترونیک
  • 1401/11/27 - 08:40
  • - تعداد بازدید: 37
  • - تعداد بازدید کنندگان: 36
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری دوره مدیریت اطلاعات بیمارستانی

برگزاری دوره ی مدیریت اطلاعات بیمارستانی برای منشی های بیمارستانها

11618.mp3 برگزاری دوره مدیریت اطلاعات بیمارستانی

دوره مدیریت اطلاعات بیمارستانهای برای منشی های بیمارستانها زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران سه شنبه 25 بهمن 1401 و همچنین روز پنج شنبه 27 بهمن 1401 در آمفی تئاتر بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد ببرگزار گردید. 

  • Newsgroup :
  • News code : 11618
کپی لینک کوتاه:
key words
تدوین گر
روح انگیز اسدی
خبرنگار

روح انگیز اسدی

Pictures

تدوین گر

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings