میز خدمت الکترونیک
  • 1401/03/01 - 07:53
  • - تعداد بازدید: 265
  • - تعداد بازدید کنندگان: 260
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری دوره ارشد پرستاری داخلی جراحی کارورزی ویژه همودیالیز

از تاریخ ۳۱ اردیبهشت لغایت ۵ خرداد ۱۴۰۱ دوره کارورزی ویژه همودیالیز برای دانشجویان ارشد پرستاری واحد بین الملل دانشکده پرستاری علوم پزشکی ایران با مربیگری سرکارخانم ملک سیما ادریس آبادی پرستار بخش دیالیز بیمارستان شهید هاشمی نژاد برگزار شد.

1275.mp3 برگزاری دوره ارشد پرستاری داخلی جراحی کارورزی ویژه همودیالیز
برگزاری دوره ارشد پرستاری داخلی جراحی کارورزی ویژه همودیالیز

از تاریخ ۳۱ اردیبهشت لغایت ۵ خرداد ۱۴۰۱ دوره کارورزی ویژه همودیالیز برای دانشجویان ارشد پرستاری واحد بین الملل دانشکده پرستاری علوم پزشکی ایران با مربیگری سرکارخانم ملک سیما ادریس آبادی پرستار بخش دیالیز بیمارستان شهید هاشمی نژاد برگزار شد.

  • Newsgroup :
  • News code : 1275
کپی لینک کوتاه:
key words
روح انگیز اسدی
خبرنگار

روح انگیز اسدی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings