دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بیماران و مراجعین
  • فراگیران
  • کارکنان

خدمات مرکز

 | تاریخ ارسال: 1399/4/5 | 
خدمات قابل ارائه در بیمارستان شید هاشمی نژاد به شرح ذیل می باشد:

آزمایشگاه

پاتولوژی

جراحی

تصویربرداری

پزشکی هسته ای

نفرولوژی 
ردیف خدمات قابل ارائه جراحی  گروه ارائه خدمت 
۱ اسپرماتوسل  جراحی ارولوژی
۲ اصلاح نقص مجرای ادراری به پوست (هر نوع یوروستومی) جراحی ارولوژی
۳ آناستوموز حالب به حالب طرف مقابل (پیوند حالب) جراحی ارولوژی
۴ آزادسازی یا از بین بردن چسبندگی های بعد از ختنه در آلت یا ترمیم ختنه جراحی ارولوژی
۵ آناستوموز یک حالب به مثانه(پیوند حالب به مثانه) جراحی ارولوژی
۶ بستن فیستول (هر جا) در زنان و مردان جراحی ارولوژی
۷ بخیه پارگی یا صدمات کلیه جراحی ارولوژی
۸ بخیه یا ترمیم صدمه یا آسیب بیضه جراحی ارولوژی
۹ برداشت بیضه به دلیل تومور و ... (ارکیدکتومی)  جراحی ارولوژی
۱۰ برداشت سنگ حالب به روش عمل باز (اورترولیتوتومی) جراحی ارولوژی
۱۱ برداشت کامل و یا ناقص پروستات  جراحی ارولوژی
۱۲ برداشت کلیه به دلیل تومور یا ...... (ناقص یا کامل) جراحی ارولوژی
۱۳ برداشتن تومور حالب یا لگنچه کلیه به روش بسته جراحی ارولوژی
۱۴ برداشتن تومورمثانه  (TURT) جراحی ارولوژی
۱۵ برداشتن کیست یا تومور واژن جراحی ارولوژی
۱۶ برش برای بیضه نزول نکرده (از راه برش شکم) جراحی ارولوژی
۱۷ پیوند کلیه (از جسد و یا فرد زنده ) جراحی ارولوژی
۱۸ ترمیم آسیب آلت(PF) جراحی ارولوژی
۱۹ ترمیم آنوریسم در بیماران عروقی جراحی ارولوژی
۲۰ ترمیم سوند مثانه از روی شکم جراحی ارولوژی
۲۱ ترمیم فتق (شکمی ، اینگوینال، انسزیونال) جراحی ارولوژی
۲۲ ترمیم سوراخ پایین مجرا جراحی ارولوژی
۲۳ تزریق در مثانه جراحی ارولوژی
۲۴ تزریق ماده برای برگشت ادرار(ریفلاکس) جراحی ارولوژی
۲۵ جا انداختن پیچش بیضه به کمک جراحی جراحی ارولوژی
۲۶ جراحی پروستات از طریق مجرا (TURP ) جراحی ارولوژی
۲۷ جراحی پلاستیک روی لگنچه کلیه (پیلوپلاستی یا UPJO) جراحی ارولوژی
۲۸ خارج کردن DJ یا استنت دائمی جراحی ارولوژی
۲۹ خارج کردن انواع کاتتر های دائم و موقت بیماران دیالیزی جراحی ارولوژی
۳۰ خرد کردن  سنگ مثانه به روش بسته  جراحی ارولوژی
۳۱ درآوردن کلیه پیوندی جراحی ارولوژی
۳۲ تخلیه ابسه شکم جراحی ارولوژی
۳۳ تخلیه آبسه کلیه جراحی ارولوژی
۳۴ رویت مثانه (سیستواورتروسکوپی) برای تشخیص سنگ ، تومور و ...... جراحی ارولوژی
۳۵ دیلاتاسیون تنگی مجرا یا گردن مثانه  جراحی ارولوژی
۳۶ برداشتن رحم و تخمدان(یک یا دو طرفه) جراحی ارولوژی
۳۷ شکستن و یا خارج کردن سنگ های کلیه با کمک اورتروسکوپ انعطاف پذیر (RIRS) جراحی ارولوژی
۳۸ عمل برداشتن کامل مثانه به دلیل تومور  جراحی ارولوژی
۳۹ عمل پلاستیک روی اسکروتوم  جراحی ارولوژی
۴۰ عمل جراحی برای بی اختیاری ادرار در زنان(SLING،TOT.TVT) جراحی ارولوژی
۴۱ عمل جراحی پلاستیک روی مجرا زنان و مردان (اورتروپلاستی ) جراحی ارولوژی
۴۲ عمل جراحی شکستن سنگ کلیه به روش بسته ) PCNL جراحی ارولوژی
۴۳ عمل جراحی واریکوسل  جراحی ارولوژی
۴۴ عمل جراحی خارج کردن آب بیضه جراحی ارولوژی
۴۵ عمل خارج کردن و یا شکستن سنگ حالب به روش بسته( TUL) جراحی ارولوژی
۴۶ عمل رفع تنگی مجرا داخلی و خارجی (زنان و مردان ) جراحی ارولوژی
۴۷ فیکس کردن بیضه در جای مناسب(اورکیوپکسی) جراحی ارولوژی
۴۸ گشاد کردن نوک مجرا جراحی ارولوژی
۴۹ نمونه برداری پروستات  جراحی ارولوژی
۵۰ یورتروسکوپی (رویت حالب) برای تشخیص سنگ حالب ، تنگی ،تومور و ..... جراحی ارولوژی
۵۱ آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق برای بیماران دیالیزی جراحی عروق
۵۲ ترمیم عروق خونی جراحی عروق
۵۳ فیستول شریانی وریدی برای بیمار دیالیزی  جراحی عروق
۵۴ اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوش‌خیم چربی هر جای بدن جراحی عمومی
۵۵ برداشت تومور ها در نواحی شکم  جراحی عمومی
۵۶ برداشت تومور های شکمی  جراحی عمومی
۵۷ گذاشتن پورت شیمی درمانی  جراحی عمومی
۵۸ لاپاراتومی(تجسس) در نقص احشاء شکمی جراحی عمومی
ردیف خدمات قابل ارائه پاتولوژی  گروه ارائه خدمت 
۵۹ انواع خدمات پزشکی هسته ای پرتوپزشکی
۶۰ انواع خدمات رادیولوژی  پرتوپزشکی
۶۱ انواع خدمات سونوگرافی پرتوپزشکی
 
ردیف نام آزمایش نوع نمونه  شرایط بیمار برای نمونه گیری صحیح روزهای انجام آزمایش
۱ ABG خون شریانی هپارینه - هر روز
۲ ABO-RH
(Back Type)
سرم درصورت نیاز به دریافت خون لازم است حداکثر در طی ۷۲ساعت گذشته این تست انجام شده باشد هر روز
۳ ABO-RH
(Cell Type)
خون تام  درصورت نیاز به دریافت خون لازم است حداکثر در طی ۷۲ساعت گذشته این تست انجام شده باشد هر روز
۴ AFP سرم ترجیحاً ناشتا شنبه -
 سه شنبه
۵ Albumin(Alb) سرم - هر روز
۶ Alkalin Phosphatase
(ALP-ALK.P)
سرم - هر روز
۷ ALT (SGPT) سرم - هر روز
۸ Amylase(Amyl) سرم - هر روز
۹ ANA سرم - یکشنبه- چهارشنبه
۱۰ ANCA سرم - یکشنبه- چهارشنبه
۱۱ Anti Cardiolipin-IgG سرم - پنجشنبه
۱۲ Anti Cardiolipin-IgM سرم - پنجشنبه
۱۳ Anti CMV-IgG سرم - سه شنبه
۱۴ Anti CMV-IgM سرم - سه شنبه
۱۵ Anti DNA سرم - یکشنبه- چهارشنبه
۱۶ Anti EBV-IgG سرم - سه شنبه
۱۷ Anti EBV-IgM سرم - سه شنبه
۱۸ Anti H.Pylori-IgA سرم - پنجشنبه
۱۹ Anti H.Pylori-IgG سرم - پنجشنبه
۲۰ Anti Phospholipid-IgG سرم - پنجشنبه
۲۱ Anti Phospholipid-IgM سرم - پنجشنبه
۲۲ Anti Rubella-IgG سرم - سه شنبه
۲۳ Anti Rubella-IgM سرم - سه شنبه
۲۴ Anti Toxoplasma-IgG سرم - سه شنبه
۲۵ Anti Toxoplasma-IgM سرم - سه شنبه
۲۶ Antibody Screening  سرم و یا پلاسمای EDTA دار  درصورت نیاز به دریافت خون لازم است حداکثر در طی ۷۲ساعت گذشته این تست انجام شده باشد هر روز
۲۷ ASO سرم ترجیحا" ناشتا هر روز
۲۸ AST (SGOT) سرم - هر روز
۲۹ Beta-۲-Microglobulin سرم و یا پلاسمای EDTA دار  _ هر۱۵ روز
۳۰ Beta-HCG سرم - هر روز
۳۱ Bilirubin Direct
(BIL.D)
سرم - هر روز
۳۲ Bilirubin Total
(BIL.T)
سرم - هر روز
۳۳ Bleeding Time-BT نمونه لاله گوش - هر روز
۳۴ Blood Direct & Culture  خون بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد–نمونه ترجیحاً زمان فبل از تب و لرز گرفته شود هر روز
۳۵ Body fluid مایعات بدن - هر روز
۳۶ BS(Blood Sugar) سرم - هر روز
۳۷ BUN(Blood Urea Nitrogen) سرم - هر روز
۳۸ C۰ - C۲ خون تام  _ هر روز
۳۹ C ANCA سرم - یکشنبه- چهارشنبه
۴۰ سرم ترجیحاً ناشتا یکشنبه- چهارشنبه
۴۱ سرم ترجیحاً ناشتا یکشنبه- چهارشنبه
۴۲ CA۱۲۵ سرم ترجیحاً ناشتا دوشنبه
۴۳ CA۱۵-۳ سرم ترجیحاً ناشتا دوشنبه
۴۴ CA۱۹-۹ سرم ترجیحاً ناشتا دوشنبه
۴۵ Calcium(Ca) سرم ترجیحا ناشتا هر روز
۴۶ Catheter Culture ترشحات کاتتر یا خود کاتتر نمونه گیری باید در ظرف استریل و دربسته انجام گیرد هر روز
۴۷ CBC خون تام  در موارد غیر اورژانس ناشتا باشد یا ۴ ساعت از غذا خوردن گذشته باشد هر روز
۴۸ CEA سرم ترجیحاً ناشتا شنبه -
 سه شنبه
۴۹ CH۵۰ سرم ترجیحاً ناشتا یکشنبه- چهارشنبه
۵۰ Chloride(CL) سرم - هر روز
۵۱ Cholestrol (Chol) سرم بیمار باید ۱۲-۱۰ ساعت ناشتا باشد هر روز
۵۲ CKMB سرم - هر روز
۵۳ Clotting Time-CT خون تام  - هر روز
۵۴ COVID۱۹_IgM خون تام  - یک روز در میان
۵۵ COVID۱۹_IgG خون تام  - یک روز در میان
۵۶ Coombs wright سرم ترجیحا" ناشتا هر روز
۵۷ CPK سرم سه روز قبل ورزش انجام نشود هر روز
۵۸ Cr (Creatinin) سرم - هر روز
۵۹ Cross Matching گلبولهای قرمز کیسه خون + سرم یا پلاسمای حاویEDTA گیرنده درصورت نیاز به دریافت خون لازم است حداکثر در طی ۷۲ساعت گذشته این تست انجام شده باشد هر روز
۶۰ CRP سرم ترجیحا" ناشتا هر روز
۶۱ Cryoglobulin سرم ترجیحا" ناشتا روزانه (تا قبل از ۱۴)
۶۲ Cortisol Serum,Urine(R&۲۴h) Avoid using of spironolacton,quinacrine,…
Abstain stress,…
یکشنبه
۶۳ Cystine ادرار ۲۴ ساعته  ظرف نمونه تمیز و عاری از مواد اسیدی یا قلیایی باشد  چهارشنبه
۶۴ D-Dimmer پلاسما(سیتراته)   از پلاسمایی که حداقل ۱۰ دقیقه با دور ۳۰۰۰g   سانتریفوژ شده استفاده شود (فاقد پلاکت باشد) هر روز
۶۵ DHEA سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود پنجشنبه
۶۶ Direct Coombs Test  خون تام همراه با EDTA - هر روز
۶۷ Donor WBC cross mach سرم گیرنده به ۵ سی سی خون کامل دهنده نیاز است شنبه - دوشنبه
۶۸ ESR خون تام  در موارد غیر اورژانس ناشتا باشد یا ۴ ساعت از غذا خوردن گذشته باشد هر روز
۶۹ Estradiol سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود یکشنبه ها
۷۰ FBS (Fasting Blood Sugar) سرم بیمار باید ۸-۱۰ ساعت ناشتا باشد هر روز
۷۱ Ferritin سرم - هر روز
۷۲ Fluid Direct & Culture مایعات بدن بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد و نمونه در شرایط استریل گرفته شود و شرایط ارسال نمونه رعایت شده باشد. هر روز
۷۳ Free PSA سرم ترجیحا" ناشتا هر روز
۷۴ Free Testosterone سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود یکشنبه -
چهارشنبه
۷۵ FSH سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود یکشنبه -
چهارشنبه
۷۶ Fibrinogen پلاسما (سیتراته) عدم مصرف داروهای ضد انعقاد(به عنوان مثال وارفارین سبب افزایشPT و  هپارین سبب افزایشPTT می شود) هر روز
۷۷ G۶PD خون تام  _ هر روز
۷۸ GCT (Glucose Challenge Test) سرم نمونه گیری پس از خوردن ۵۰گرم گلوکز هر روز
۷۹ GGT
(Gamma-GT)
سرم - هر روز
۸۰ GTT (Glucose Tolerance Test) سرم نمونه ناشتا+نمونه گیری پس از خوردن ۷۵گرم گلوکزدر ساعتهای ۱-۲-۳ هر روز
۸۱ Hansel ادرار ظرف نمونه تمیز و عاری از مواد اسیدی یا قلیایی باشد  هر روز
۸۲ HBS Ab سرم یا پلاسما ترجیحا" ناشتا هر روز
۸۳ HBS Ag سرم یا پلاسما ترجیحا" ناشتا هر روز
۸۴ HCV سرم یا پلاسما ترجیحا" ناشتا هر روز
۸۵ HDL سرم بیمار باید ۱۲-۱۰ ساعت ناشتا باشد هر روز
۸۶ Hemogolobin Electrophoresis خون کامل - سه شنبه
۸۷ HIV سرم یا پلاسما ترجیحا" ناشتا هر روز
۸۸ HLA سرم گیرنده به ۵ سی سی خون کامل دهنده نیاز است دوشنبه
۸۹ IgA  سرم ترجیحاً ناشتا دوشنبه
۹۰ IgE سرم - یکشنبه
۹۱ IgG سرم ترجیحاً ناشتا دوشنبه
۹۲ IgM سرم ترجیحاً ناشتا دوشنبه
۹۳ Indirect Coombs Test  سرم - هر روز
۹۴ LDH سرم - هر روز
۹۵ LDL سرم بیمار باید ۱۲-۱۰ ساعت ناشتا باشد هر روز
۹۶ LE-Cell خون تام در ارلن ترجیحاً ناشتا باشد یا ۴ ساعت از غذا خوردن گذشته باشد هر روز
۹۷ LH سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود یکشنبه -
چهارشنبه
۹۸ Lipase سرم - هر روز
۹۹ Magnesium (Mg) سرم - هر روز
۱۰۰ Micro albumin ادرار - دوشنبه
۱۰۱ Nephrostomy fluid Culture ترشحات نفرستومی نمونه گیری باید در ظرف استریل و دربسته انجام گیرد و بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد. هر روز
۱۰۲ Na - K سرم - هر روز
۱۰۳ Occult Blood(OB) مدفوع ظرف نمونه تمیز و عاری از مواد اسیدی یا قلیایی باشد - سه روز پرهیز از مواد گوشتی و حبوبات و سبزیجات و غلات  هر روز
۱۰۴ P ANCA سرم - یکشنبه- چهارشنبه
۱۰۵ P.B.S خون تام  ترجیحاً ناشتا باشد هر روز
۱۰۶ Panel WBC cross mach -RPA سرم گیرنده به ۱۰لوله خون هپارینه یا دفیبرینه (۵سی سی )افراد سالم نیاز است شنبه - دوشنبه
۱۰۷ Phos (Phosphorus) سرم ترجیحا ناشتا هر روز
۱۰۸ Progestron سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود یکشنبه ها
۱۰۹ Prolactin سرم دو ساعت پس از بیداری حداقل ۳۰ دقیقه در حالت نشسته و آرامش یکشنبه- چهارشنبه
۱۱۰ Protein Electrophoresis سرم ترجیحا" ناشتا سه شنبه
۱۱۱ PSA سرم ترجیحا" ناشتا هر روز
۱۱۲ PTH سرم ناشتا  روزهای فرد
۱۱۳ PT-PTT پلاسما (سیتراته) عدم مصرف داروهای ضد انعقاد(به عنوان مثال وارفارین سبب افزایشPT و  هپارین سبب افزایشPTT می شود) هر روز
۱۱۴ Reticulocyte خون تام  ترجیحاً ناشتا باشد هر روز
۱۱۵ RPR سرم ترجیحا" ناشتا هر روز
۱۱۶ Semen  Analysis مایع منی نمونه باید بین ۲ تا ۷ روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود -ظرف نمونه تمیز و فاقد ترکیبات دترجنت یا سایر مواد سمی باشد- مثانه باید قبل از خروج منی تخلیه گردد-نمونه در مجاورت گرما و یا سرمای شدید قرار نگیرد روزهای فرد
ساعت ۱۳
۱۱۷ Serum Iron(Fe) سرم ناشتا و صبح هر روز
۱۱۸ Sputum Direct &Culture خلط بیمار ناشتا باشد- آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد- باید خلط ریه را بگیرند نه آب دهان هر روز
۱۱۹ Stool Culture مدفوع بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد- داروهای ضد آمیب و ضد انگل مصرف نکرده باشد  هر روز
۱۲۰ Stool examination(S/E) مدفوع ظرف نمونه تمیز و عاری از مواد اسیدی یا قلیایی باشد- بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد-نمونه در مجاورت گرما و یا سرمای شدید قرار نگیرد  هر روز
۱۲۱ سرم در صورت داشتن سابقه قبلی و مصرف دارو با پزشک مربوطه هماهنگ شود هر روز
۱۲۲ T۳Uptake سرم در صورت داشتن سابقه قبلی و مصرف دارو با پزشک مربوطه هماهنگ شود هر روز
۱۲۳ سرم در صورت داشتن سابقه قبلی و مصرف دارو با پزشک مربوطه هماهنگ شود هر روز
۱۲۴ Testosterone سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود. ورزش نکرده باشد یکشنبه ها
۱۲۵ TG (Triglycerid) سرم بیمار باید ۱۲-۱۰ ساعت ناشتا باشد هر روز
۱۲۶ Throat Direct & Culture ترشحات حلق بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد- نمونه فقط از لوزه ها گرفته شده باشد             (با حفره دهانی آلوده نشده باشد) هر روز
۱۲۷ Tracheal Discharge Culture تراشه نمونه گیری باید در ظرف استریل و دربسته انجام گیرد هر روز
۱۲۸ Troponin I خون کامل/ سرم بیمار نباید زیاد هپارین گرفته باشد هر روز
۱۲۹ TSH سرم در صورت داشتن سابقه قبلی و مصرف دارو با پزشک مربوطه هماهنگ شود هر روز
۱۳۰ Urethra Discharge Direct  & Culture ترشحات مجرا بیمار ادرار نکرده باشد-بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد هر روز
۱۳۱ Uric Acid سرم - هر روز
۱۳۲ Urine analysis (U/A) ادرار بیمار سرم قندی دریافت نکرده باشد- مقدار زیاد آب مصرف نکرده باشد یا دچار کم آبی نشده باشد - ظرف نمونه تمیز و عاری از مواد اسیدی یا قلیایی باشد هر روز
۱۳۳ Urine Culture ادرار بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد– داروی مدر مصرف نکرده باشد - سرم قندی دریافت نکرده باشد- نمونه از قسمت میانی ادرار گرفته شده باشد. هر روز
۱۳۴ Urine Electrophoresis ادرار - سه شنبه
۱۳۵ Vaginal Direct & Direct ترشحات واژن بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد هر روز
۱۳۶ VBG خون وریدی هپارینه - هر روز
۱۳۷ Vitamin B۱۲-cobalamin Serum  ناشتا هر ۱۵روز
۱۳۸ Vit D سرم ترجیحا" ناشتا روزهای فرد
۱۳۹ VLDL سرم بیمار باید ۱۲-۱۰ ساعت ناشتا باشد هر روز
۱۴۰ Widal سرم ترجیحا" ناشتا هر روز
۱۴۱ Wound Discharge Culture ترشحات زخم سوآپ خشک نباشد هر روز
۱۴۲ Wright سرم ترجیحا" ناشتا هر روز
۱۴۳ Zn سرم - هر روز
۱۴۴ ۱۷OH-Progestron سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود یکشنبه ها
۱۴۵ ۲hpp سرم نمونه گیری ۲ساعت پس از خوردن صبحانه هر روز
۱۴۶ ۲ME سرم ترجیحا" ناشتا هر روز
۱۴۷ H.pylory Ag Stool بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد- داروهای ضد آمیب و ضد انگل  مصرف نکرده باشد  هر روزCAPTCHA
دفعات مشاهده: 9427 بار   |   دفعات چاپ: 277 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر