برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)
ردیف عنوان دپارتمان مسئول دپارتمان شماره تماس پست الکترونیک
۱ اورولوژی دکتر مسعود اعتمادیان ۸۱۱۶۳۰۰  
۲ نفرولوژی دکتر شهرزاد عصاره ۸۱۱۶۳۰۰  
۳ پاتولوژی دکتر مریم ابوالحسنی ۸۱۱۶۵۱۷ abolhasani.m[at]iums.ac.ir
۴ رادیولوژی دکتر سید مرتضی باقری ۸۱۱۶۳۰۰  
۵ بیهوشی دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی 8116270  
Template settings