برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)
همکاران محترم طبق مصوبه کمیته کیفیت وایمنی تاریخ 6 دی 1402 موارد ذیل مرتبط با بالاترین موارد نارضایتی کارکنان می باشد، خواهشمند است پیشنهادات اصلاحی عملیاتی وکاربردی (از نظر زمان کوتاه تر،هزینه کمتر ،قابلیت اجرایی بالاتر) خود را در فرم زیر ثبت نمایید.قابل ذکر می باشد که به 10 مورد پیشنهاد برتر که قابلیت اجرایی داشته باشند ، جوایزی تعلق می گیرد.
Template settings