میز خدمت الکترونیک
 

آقای دکتر مرتضی باقری

مدیر عامل مرکز

خانم مهتاج هاشمی

معاون اجرایی مرکز

آقای دکتر نیما نریمانی

معاون درمانی و آموزشی مرکز

خانم فرزانه نقیبی

مدیر پرستاری مرکز

 

خانم دکتر فرزانه سلیمانی

مدیر منابع انسانی و امور اداری

خانم عاطفه نصیر دیوانی

مسئول کیفیت

خانم مریم عادلی نسب

مسئول ایمنی بیماران

خانم شیده گنجه ای

مسئول حوادث و بلایا

Template settings