مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد- تماس های ضروری
تماس های ضروری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۹ | 

آدرس مرکز

خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از میدان ونک - کوچه شهید والی نژاد - کد پستی  ۱۹۶۹۷۱۴۷۱۳

تلفن مرکز

۰۲۱۸۱۱۶۱

نمابر

۰۲۱۸۸۶۴۴۴۴۱

نوبت دهی درمانگاه

۰۲۱۲۵۰۱۵۰۸۰

رسیدگی به شکایات

۰۲۱۸۱۱۶۲۴۶

پست الکترونیک:

info@hkc.ir

ارتباط با مدیران مرکز

دکتر محمد جواد سلیمانی
رئیس مرکز
mohammadjavad.moleimani@hkc.ir
دکتر پژمان شادپور
معاون آموزشی مرکز
pejman.shadpour@hkc.ir
مهدی کوچک زاده
مدیر مرکز
m.kouchakzadeh@hkc.ir
فاطمه سمنانی
مسئول کنترل کیفیت
fatemeh.semnani@hkc.ir
فرزانه نقیبی
مدیره پرستاری
farzaneh.naghibi@hkc.ir

نشانی مطلب در وبگاه مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.31977.52713.fa
برگشت به اصل مطلب