بیمارستان شهید هاشمی نژاد- [اخبار پایگاه]
کلاس آموزشی خودشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۲ | 
کلاس آموزشی خودشناسی برای تعداد ۱۱ نفر از منشی های بخش های بستری و پاراکلینیکی در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.30283.75178.fa
برگشت به اصل مطلب