دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش دفتر آموزش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,640 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ -

دفتر امور آموزش

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ -

آموزش مهارت های بالینی

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ -

واحد سمعی و بصری