دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • پیک سلامت
  • منوی چهار
  • منوی پنج
  • منوی شش
  • منوی هفت
  • منوی هشتدفتر توسعه آموزش (EDO) بیمارستان شهید هاشمی نژاد
تقویم های آموزشی فراگیران
دفتر آموزش
واحد سمعی و بصری
آموزش مهارت های بالینی
اعضای هیئت علمی
آموزش های مجازیبرنامه آموزشی کارکنان
برنامه های فرهنگی و ورزشی
سمینارهای آموزشی - تفریحی سالانه
محتوای دوره های آموزشی
پمفلت های آموزشی کارکنانپمفلت آموزشی بیماران
کارگاه های آموزش به بیمار

معاونت پژوهشی
کتابخانه
انتشارات مرکز
مرکز توسعه تحقیقات بالینی
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 71 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,360 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: راهنمای تلفن - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: انتشارات مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: کتابخانه - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: معاونت پژوهشی - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: گروه های آموزشی - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: پمفلت های آموزشی کارکنان - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: محتوای دوره های آموزشی - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: سمینارهای آموزشی - تفریحی سالانه - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: برنامه های فرهنگی و ورزشی - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: برنامه آموزشی کارکنان - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: کارگاه های آموزش به بیمار - ۱۳۹۶/۶/۱۴ -
:: پمفلت آموزشی بیماران - ۱۳۹۶/۶/۱۴ -
:: آموزش های مجازی - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: اعضای هیئت علمی - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: آموزش مهارت های بالینی - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: واحد سمعی و بصری - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: دفتر آموزش - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: تقویم های آموزشی فراگیران - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: دفتر توسعه آموزش (EDO) - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: مقررات داخلی بیمارستان شهید هاشمی نژاد - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: ارزیابی وضعیت سلامت مراجعین در پارک صبا - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: اعطای جوایز به پرسنل نمونه سه ماهه اول سال 96 - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: دبیرخانه - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: خدمات - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: رختشویخانه و خیاط خانه - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: بسیج - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: تاسیسات - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: صدای شما - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: مددکاری اجتماعی - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: تغذیه - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: مدارک پزشکی - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: واحد فناوری اطلاعات - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: ایمنی، بهداشت و محیط زیست - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: تجهیرات پزشکی - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: کارگزینی - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: امور عمومی - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: کنترل عفونت - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: پزشکی هسته ای - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: پاتولوژی - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: فیزیوتراپی - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: سنگ شکن - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: رادیولوژی و سونوگرافی - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: درمانگاه - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: داروخانه - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: آزمایشگاه - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: MRI - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: دیالیز - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: پیوند - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: CSR - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: بخش سینا - ۱۳۹۶/۵/۱۱ -
صفحه 1 از 2 -    برو به صفحه 1, 2  بعدی