دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • بیماران و همراهان
 • پزشکان و فراگیران
 • کارکنان
 • درباره ما


دستیاران فوق تخصص
دستیاران تخصص
کارورزان
کارآموزان
معرفی واحد آموزش و توانمدسازی کارکنان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۹ | 

واحد آموزش و توانمند سازی 

مسئول واحد:          فرزانه سلیمانی( کارشناس ارشد مدیریت آموزش)


تلفن تماس:                8116354

 در این مرکز رویکرد ما به آموزش در راستای اهداف استراتژیک سازمان و اهداف دانشگاه علوم پزشکی ایران، خصوصاً در وجه رشد و یادگیری که در برگیرنده شاخص توان افزایی و توسعه فرهنگ سازمانی است، می باشد.

مهمترین اهداف واحد آموزش و توانمند سازی کارکنان :

 • ارتقا سطح کیفی سرمایه انسانی مرکز از طریق افزایش سطح دانش و مهارت های شغلی و عمومی.
 • توانمند سازی مدیران ارشد و میانی جهت ایفای موثر وظایف مدیریتی.
 • آماده سازی کارکنان جهت انتصاب به سطوح شغلی بالاتر و یا پذیرش نقش های جدید.

از جمله مهمترین وظایف این واحد:

 • تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت).
 • همکاری با مسئولین بخشها در تعیین نیازهای آموزشی واحدهای اداری، پاراکلینیکی، پشتیبانی بر اساس اولویت بندی آنها.
 • تعیین نیازهای آموزشی فراگیران پزشکی و غیر پزشکی (به جزء واحد پرستاری که سوپروایزر آموزشی مسئولیت آن را به عهده دارد.)
 • تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی درون سازمانی با مشارکت  مسئولین واحدها.
 • شناسایی مراکز آموزشی و مدرسین واجد شرایط جهت رفع نیازهای آموزشی.
 • تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط.
 • تشکیل جلسات ادواری با مسئولین واحدها.
 • همکاری و مشارکت و نظارت و کنترل واحدها در اجرای فرآیند آموزش (استخراج نیازها، طراحی برنامه، تدوین طرح درس، تعیین رفتار ورودی، سنجش تغییر رفتار و. ..).
 • همکاری و هماهنگی با سوپروایزر پرستاری دراخذ برنامه های آموزش پرستاری.
 • همکاری و هماهنگی با دبیرخانه دفتر تحقیقات برای اخذ اطلاعات پژوهشی مرکز.
 • انجام هماهنگی های لازم در راستای شرکت فعال در سمینارها، کنگره های مرتبط با فرایندها و استراتژی های بیمارستان
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، جزوه، پمفلت وگروههای کوچک کاری)
 • نظارت بر محتوای آموزشی پمفلت ها و جزوات آموزشی زیر نظر معاونت آموزش.
 • همکاری در جمع آوری و ثبت شاخص های کمی  و کیفی آموزش (نفر ساعت آموزش، اثر بخشی آموزشهای انجام شده، درصد تغییر آگاهی، درصد تغییر عملکرد و. ..)  و گزارش به مدیر کیفی.
 • ثبت و گزارش کلیه فعالیتهای آموزشی به معاونت آموزشی و مدیر بهبود کیفیت بیمارستان.
 • کنترل و نظارت بر آموزشهای انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب.
 • ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده از طریق بررسی نتایج شاخص های مرتبط (رضایتمندی کارکنان، رضایت مندی بیماران، درصد ارائه خدمات کیفی و. ..).
 • مشارکت و همکاری در فعالیتها و پروژه های بهبود سازمانی انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

دفعات مشاهده: 1706 بار   |   دفعات چاپ: 153 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر