دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • بیماران و همراهان
 • پزشکان و فراگیران
 • کارکنان
 • درباره ما


دستیاران فوق تخصص
دستیاران تخصص
کارورزان
کارآموزان
ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۴ | 

بهداشت محیط

مسئول واحد : مهندس سمانه رجوندی

تلفن تماس : ۸۱۱۶۳۵۷

از نظر سازمانی این واحد زیر مجموعه مدیریت سازمان ومدیریت کنترل کیفی می باشد. از نظر جغرافیایی واحد بهداشت محیط در طبقه دوم بیمارستان و در قسمت اداری واقع شده که مسئول واحد آن خانم سمانه رجوندی (کارشناس بهداشت محیط) هستند. وظایف مربوط به این واحد از سال ۱۳۸۶ توسط خانم رجوندی انجام می گردیده است. این واحد هر روزه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۶ انجام وظیفه می نماید.

از وظایف این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 1. دریافت و دستور برنامه کار از  سرپرست مربوطه
 2. هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیری
 3.  مصوبه های مربوطه
 4.  تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف
 5.  نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدمات بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی ، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون
 6. بررسی  وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبکه عمومی ، شبکه خصوصی) و تشکیل پرونده مربوط به آن
 7. کنترل بهداشتی آب مصرفی از نظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی و شیمیایی و کلر سنجی با استناد  به دستورالعملهای ، استانداردها و شرایط موجود
 8. نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیک ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی
 9.  نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و در صورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
 10.  نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده ( در صورت وجود تصفیه خانه) به منظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب
 11.  کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله و در صورت نیاز استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز
 12.  نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان
 13.  اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات مورد نیاز در سمپاشی و ضدعفونی ( روپوش ، کلاه ، دستکش ، ماسک و چکمه و ... ) و تدارک سموم و مواد گندزدا و دیگر تجهیزات و وسائل مورد استفاده در سمپاشی و ضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان
 14. بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان (گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود
 15.  پیگیری و اقدام در زمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط
 16.  نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپرخانه شامل : ( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری مواد غذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی کارکنان ، اطاق استراحت کارکنان ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی مواد غذایی آماده طبخ ، وسایل و ظروف مورد استفاده و ... )
 17.  نظارت و هماهنگی در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع مواد غذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا
 18.  نظارت وکنترل دائم برامورمربوط به رخشتویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی از نظر تفکیک البسه ضدعفونی از غیر عفونی در هنگام شستشو و استفاده از دستگاههای شوینده اتوماتیک و مواد پاک کننده مناسب و نهایتاً ضدعفونی و اطوکشی البسه بخش عفونی و آلوده

 

 بهداشت حرفه ای

کارشناس واحد : مهندس ویدا تقی خانی

شماره تماس: ۸۸۶۴۴۴۳۷

از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 1. اقدام به منظور فرهنگ سازی در زمینه برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه ای به کلیه پرسنل
 2. تهیه و گرد آوری مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مرتبط با بهداشت حرفه ای در بیمارستان
 3. برنامه ریزی برای اجرای ارزیابی ریسک کلیه مشاغل و تحلیل نتایج ارزیابی (شناسایی، اندازه گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار) و ارائه گزارش به مدیریت بیمارستان
 4. تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت) بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستانی براساس سطح ریسک آن ها و چک لیست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط برای پیگیری و اجرا
 5. برنامه ریزی و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاربا همکاری سایر اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پیگیری صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه و ارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانونی شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه
 6. اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان
 7. دبیر کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا و همکاری با سایر اعضای مصوب کمیته، تهیه صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه و ارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانونی شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه
 8. اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی (شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود و تهیه MSDS کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش کلیه موارد به شاغلین در معرض در تمامی مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتیٰ) به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست
 9.  برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر انجام معاینات شغلی (قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشکیل پرونده سلامت شاغلین
 10.  همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی، آنالیز و گزارش دهی حوادث و بیماری های ناشی از کار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...)
 11.  تعیین و نظارت بر نصب تابلوها و علائم ایمنی و هشداردهنده و پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی بهداشت حرفه ای در بیمارستان
 12.  تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هر شغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها براساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی
 13.  همکاری و تعامل با سایر کارشناسان مرتبط (کنترل عفونت، بهداشت محیط و ...) در پیشبرد اهداف واحد
 14.  برنامه ریزی برای اجرا و تعیین اقدامات، اهداف و برنامه ها ی اصلاحی و پیشگیرانه به منظور کنترل و کاهش بیماریها و حوادث شایع ناشی از کار در بیمارستانها (اختلالات عضلانی اسکلتی، استرس شغلی، نوبت کاری و....)
 15.  آموزش و نظارت بر اصول ایمنی و اطفاء حریق در کلیه بخش های بیمارستان
 16. نظارت بر ایمن سازی بیمارستان در سه حیطه عملکردی، سازه ای و غیر سازه ای

دفعات مشاهده: 1851 بار   |   دفعات چاپ: 258 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر