دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • پیک سلامت
 • منوی چهار
 • منوی پنج
 • منوی شش
 • منوی هفت
 • منوی هشتدفتر توسعه آموزش (EDO) بیمارستان شهید هاشمی نژاد
تقویم های آموزشی فراگیران
دفتر آموزش
واحد سمعی و بصری
آموزش مهارت های بالینی
اعضای هیئت علمی
آموزش های مجازیبرنامه آموزشی کارکنان
برنامه های فرهنگی و ورزشی
سمینارهای آموزشی - تفریحی سالانه
محتوای دوره های آموزشی
پمفلت های آموزشی کارکنانپمفلت آموزشی بیماران
کارگاه های آموزش به بیمار

معاونت پژوهشی
کتابخانه
انتشارات مرکز
مرکز توسعه تحقیقات بالینی
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

کارگزینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۴ | 

AWT IMAGEمسئول واحد : مریم عسگری

تلفن تماس : ۸۱۱۶۳۲۴

واحد کارگزینی با مسئولیت آقای زند و با همکاری آقای ثابتی اداره می شود. این واحد معاونت امور عمومی را نیز بعهده داشته و در چارت سازمانی زیر مجموعه واحد منابع انسانی و اداره عمومی قرار دارد. واحد مزبور تحت سیستم نرم افزاری ارائه خدمت می کند. سیستمهای نرم افزار آن شامل چارگون، تیراژه، اتوماسیون است.

ساعت کار: ۷ صبح الی ۱۶  می باشد.

وظایف کاری: صدور حکم افزایش سنواتی پرسنل رسمی و پیمانی، صدور قرارداد کارکنان حرفه، صدور قرارداد کارکنان غیرحرفه ای، مکاتبات و صدور احکام و ارتقاء طبقه.

 • مکاتبات و صدور احکام ارتقاء رتبه شغلی و مکاتبات مرتبط
 •  مکاتبات اداری پرسنل
 •  مکاتبات با بیمه تامین اجتماعی در مورد تائید بیمه
 •  گواهی سوء پیشینه، گواهی عدم اعتیاد، گواهی صحت مزاج
 •  صدور احکام تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی و مکاتبات لازم
 •  صدور احکام تبدیل وضع رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با کلیه مکاتبات
 •  ثبت مرخصی استحقاقی، ثبت مرخصی استعلاجی، صدورر حکم ماموریت روزانه
 •  مکاتبات با سازمانها و ادارات در مورد درخواست سوابق خدمتی پرسنل
 •  تکمیل مدارک از بازنشستگان و اعلام اسامی به اداره بازنشستگی
 •  تعیین میزان و پرداخت پاداش پایان خدمت و بازخرید ذخیره مرخصی استحقاقی، اعلام صورت وضعیت مرخصی استحقاقی در پایان هر سال
 •  اسکن نمودن سوابق فیزیکی پرسنل در فایل مربوطه
 •  کلیه مکاتبات و پیگیری امور مربوط به بیمه تکمیلی درمان کارکنان
 •  صدور احکام اصلاحیه، صدور احکام تغیر عنوان
 •  صدور احکام عائله مندی و اولاد
 •  تکمیل صورتجلسه های ارتقاء طبقه شغلی، تکمیل صورتجلسه های ارتقاء رتبه شغلی
 •  صدور گواهی اشتغال به کار، صدور گواهی کسر حقوق، صدور گواهی کسر حقوق و ضمانت
 •  تکمیل و پیگیری ارزشیابی سالانه کارکنان در پایان هرسال
 •  تکمیل فرمهای ۱و۲ بازنشستگان در خصوص میزان پرداخت حقوق بازنشستگی و ارسال به اداره بازنشستگی
 •  شرکت در جلسات از لحاظ هماهنگی های لازم با توجه به صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید
 •  صدور احکام انتقال، اخراج، آماده به خدمت
 •  ثبت اطلاعات و اصلاح پرسنلی در سیستم چارگون
 •  بایگانی فیزیکی سوابق در پرونده پرسنلی و دریافت دیگر دستورات از مقام مافوق.

دفعات مشاهده: 55 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر