دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • پیک سلامت
 • منوی چهار
 • منوی پنج
 • منوی شش
 • منوی هفت
 • منوی هشتدفتر توسعه آموزش (EDO) بیمارستان شهید هاشمی نژاد
تقویم های آموزشی فراگیران
دفتر آموزش
واحد سمعی و بصری
آموزش مهارت های بالینی
اعضای هیئت علمی
آموزش های مجازیبرنامه آموزشی کارکنان
برنامه های فرهنگی و ورزشی
سمینارهای آموزشی - تفریحی سالانه
محتوای دوره های آموزشی
پمفلت های آموزشی کارکنانپمفلت آموزشی بیماران
کارگاه های آموزش به بیمار

معاونت پژوهشی
کتابخانه
انتشارات مرکز
مرکز توسعه تحقیقات بالینی
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

آزمایشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | 

AWT IMAGEنام ریاست آزمایشگاه: دکتر تینا شوشتری زاده

نام سوپروایزر: رامین عابدی

آزمایشگاه بیمارستان هاشمی نژاد شامل دو آزمایشگاه می باشد

 1. آزمایشگاه مرکزی
 2. آزمایشگاه اورژانس و بانک خون
 • آزمایشگاه مرکزی:  در ضلع شرقی بیمارستان جنب درمانگاه طبقه دوم واقع شده است و زمان فعالیت آن از ساعت ۷ صبح الی ۷ عصر می باشد. شامل بخشهای بیوشیمی، هماتولوژی، نمونه گیری، پذیرش، هورمون شناسی، ایمونولوژی، مایعات بدن می باشد و مسئول فنی، ریاست آزمایشگاه و سوپروایزر آزمایشگاه در این محل مستقر می باشند. وظیفه آزمایشگاه مرکزی انجام کلیه آزمایشات بخش سرپائی و بستری بیمارستان در ساعت کار موظفی با حفظ کلیه شرایط استاندارد و تکریم ارباب رجوع می باشد. آزمایشگاه مرکزی دارای ۱۹ نفر پرسنل                 می باشد که طبق چارت سازمانی زیر نظر ریاست آزمایشگاه فعالیت می نمایند.

در این مرکز کلیه فعالیتها به جز بخش مایعات بدن بصورت دستگاهی می باشد و جوابهای آزمایش بدون دخالت دست صورت می گیرد و کلیه دستگاهها از کیفیت و اعتبار استاندارد و مورد تائید وزارت بهداشت برخوردار می باشد.

دستگاهها شامل سل کانتر (سیسمکس) ، اتوآنالایزر (BT۳۰۰۰، Hitachi ۹۰۲) ، انعقاد (ACL۲۰۰) ، الکترولیت آنالایزر Medica (دو عدد) ، گاما کانتر، الیزا، ایمونوفیکسیشن اتوماتیک، الکتروفورز، اسپرم آنالیز و میکروسکوپ (۴ عدد) و  سانتریفوژ (۴ عدد) می باشد.

 •  آزمایشگاه اورژانس: آزمایشگاه اورژانس در طبقه همکف ساختمان مرکزی بیمارستان روبروی اورژانس بیمارستان، جنب پذیرش می باشد. شامل بانک خون و آزمایشگاه اورژانس شیفت شب می باشد، زمان فعالیت آن           به جز بانک خون که ۲۴ ساعته می باشد آزمایشگاه اورژانس از ساعت ۱۷ الی ۷ صبح فعالیت می نمایند. دارای ۱۲ نفر پرسنل می باشد که در هر شیفت کاری شب ۳ نفر حضور دارند. شامل دستگاههای اتوآنالایزر (Selectra) ، انعقاد (ACL۲۰۰) ، سل کانتر(کولتر) ، الکترولیت آنالایزر ، میکروسکوپ(۴ عدد) سانتریفوژ (۲ عدد) ، یخچالهای بانک خون و دستگاه ABG  می باشد.

وظیفه آزمایشگاه اورژانس انجام کلیه آزمایشات اورژانسی (طبق دستورالعمل مشخص گردیده است) که از طریق سرپائی یا بستری به آزمایشگاه مراجعه می نمایند طبق کلیه شرایط استاندارد و تکریم ارباب رجوع می باشد.

آزمایشگاه اورژانس طبق چارت سازمانی آزمایشگاه مرکزی می باشد.


دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر