دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • پیک سلامت
  • منوی چهار
  • منوی پنج
  • منوی شش
  • منوی هفت
  • منوی هشتدفتر توسعه آموزش (EDO) بیمارستان شهید هاشمی نژاد
تقویم های آموزشی فراگیران
دفتر آموزش
واحد سمعی و بصری
آموزش مهارت های بالینی
اعضای هیئت علمی
آموزش های مجازیبرنامه آموزشی کارکنان
برنامه های فرهنگی و ورزشی
سمینارهای آموزشی - تفریحی سالانه
محتوای دوره های آموزشی
پمفلت های آموزشی کارکنانپمفلت آموزشی بیماران
کارگاه های آموزش به بیمار

معاونت پژوهشی
کتابخانه
انتشارات مرکز
مرکز توسعه تحقیقات بالینی
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

دبیرخانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۴ | 

AWT IMAGEمسئول واحد : طاهره کاشفی 

تلفن تماس : ۸۱۱۶۳۲۵

واحد دبیرخانه تحت نظر واحد امور اداری اداره می شود.این واحد مجهز به سه سیستم کامپیوتر و دو اسکنر و دو پرینتر می باشد. در این واحد سه کارمند مسئول واحد ، خانم کاشفی، متصدی امور اداری، خانم محمدی و نامه رسان، آقای لالی از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۶ مشغول انجام وظیفه می باشند.

این واحد با دو سیستم اتوماسیون اداری گام که سیستمی داخلی می باشد و سیستم اتوماسیون چارگون که مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستانهای تابعه می باشد مشغول بکار است.در این واحد کلیه نامه های وارده در سیستم اتوماسیون گام ثبت  و اسکن می گردد و به مدیران ارشد ارجاع می گردد و پس از بررسی و اعلام نظر مدیران به مسئولین مربوط ارسال می گردد. همچنین نامه های صادره نیز در این واحد بررسی می گردد و پس از امضا و مهر و پیوست به سازمانهای ذیربط توسط نامه رسان  یا سیستم اتوماسیون چارگون ارسال می گردد.

مهر این واحد تنها بر روی امضای ریاست و مدیریت بیمارستان زده می شود.

نامه های محرمانه در یک محیط محرمانه ثبت می گردد و فقط به رئیس بیمارستان ارجاع می شود و در یک زونکن جداگانه بایگانی میگردد.

همچنین کلیه قراردادها در این واحد توسط خانم کاشفی پس از تایید پاراف قراردادها ثبت و یک نسخه به شرکت مربوطه و یک نسخه به حسابداری ارسال می گردد.  فاکتورهای مرکز پس از تایید امضاها توسط خانم کاشفی ثبت می گردد و به واحد حسابداری ارسال می گردد . صورتجلسات کمیته ها توسط خانم محمدی ثبت و پس از ارسال یک نسخه به واحد مدیریت، ارسال نسخه الکترونیکی آن بر روی پرتال به مسئولین مربوطه ارسال میگردد. صورتجلسات متفرقه در این واحد ثبت و و به مسئولین مربوطه ارسال می گردد. کلیه مستندات مربوط به نامه ها و صورتجلسات در این واحد بایگانی می گردد.

در این  واحد نامه های هیات امنای ارزی جهت بیماران پیوندی توسط خانم کاشفی تهیه و تنظیم می گردد.

برخی نامه ها که نیاز به پیگیری از سازمانهای ذیربط دارند توسط آقای لالی پیگیری می گردد. کلیه نامه ها  و مجلات و بروشورها توسط نامه رسان در داخل بیمارستان توزیع می گردد. همچنین تعویض و اعتبار دفترچه های بیمه توسط آقای لالی انجام می شود.

در واحد دبیرخانه ، خانم محمدی با واحد کنترل کیفیت و کارگزینی همکاری نموده و همچنین کارهای بروزرسانی سایت و تایپ برخی نامه ها را نیز انجام می دهند.کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر